Advanced search
  DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, ZHANG Yi_ping, HU Kun, LI Jian-zhang, ZHAO Shuang_ju, ZHOU Wen-rui, TANG Chang_yuan, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Species diversity of herb and shrub layers in gaps of a mixed conifer broad_leaved forest in Taiyue Mountain of Shanxi Province[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 52-56.
  Citation: DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, ZHANG Yi_ping, HU Kun, LI Jian-zhang, ZHAO Shuang_ju, ZHOU Wen-rui, TANG Chang_yuan, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Species diversity of herb and shrub layers in gaps of a mixed conifer broad_leaved forest in Taiyue Mountain of Shanxi Province[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 52-56.

  Species diversity of herb and shrub layers in gaps of a mixed conifer broad_leaved forest in Taiyue Mountain of Shanxi Province

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return