Advanced search
  DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LIU Xin-yu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, TANG Chang_yuan, ZHAO Shuang_ju, ZHOU Wen-rui, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Improvement of wood properties by urea-formaldehyde resin and nano-SiO2[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 123-128.
  Citation: DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LIU Xin-yu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, TANG Chang_yuan, ZHAO Shuang_ju, ZHOU Wen-rui, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Improvement of wood properties by urea-formaldehyde resin and nano-SiO2[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 123-128.

  Improvement of wood properties by urea-formaldehyde resin and nano-SiO2

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return