Advanced search
  DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LIU Xin-yu, LI Jian-zhang, ZHANG Yi_ping, HU Kun, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Nutrient cycling in substrate-vegetation systems of rock slopes[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 85-90.
  Citation: DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LIU Xin-yu, LI Jian-zhang, ZHANG Yi_ping, HU Kun, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Nutrient cycling in substrate-vegetation systems of rock slopes[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 85-90.

  Nutrient cycling in substrate-vegetation systems of rock slopes

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return