Advanced search
  DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Dynamics of nutrient absorption in root systems of Populus×xiao zhuanica and Robinia pseudoacacia.[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 29-33.
  Citation: DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Dynamics of nutrient absorption in root systems of Populus×xiao zhuanica and Robinia pseudoacacia.[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 29-33.

  Dynamics of nutrient absorption in root systems of Populus×xiao zhuanica and Robinia pseudoacacia.

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return