Advanced search
  DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, HU Kun, ZHANG Yi_ping, LI Jian-zhang, ZHOU Wen-rui, TANG Chang_yuan, ZHAO Shuang_ju, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Response of radial growth of lakeshore tamarisk to changes in the water environment in extreme and arid regions[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 39-45.
  Citation: DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, HU Kun, ZHANG Yi_ping, LI Jian-zhang, ZHOU Wen-rui, TANG Chang_yuan, ZHAO Shuang_ju, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Response of radial growth of lakeshore tamarisk to changes in the water environment in extreme and arid regions[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 39-45.

  Response of radial growth of lakeshore tamarisk to changes in the water environment in extreme and arid regions

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return