Advanced search
  DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, ZHANG Yi_ping, HU Kun, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Sustainable forest management: from timber to biodiversity[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 133-138.
  Citation: DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, ZHANG Yi_ping, HU Kun, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Sustainable forest management: from timber to biodiversity[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 133-138.

  Sustainable forest management: from timber to biodiversity

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return