Advanced search
  DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Influence of flood on the natural riparian forests in the area of the Ergis River[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 46-51.
  Citation: DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . Influence of flood on the natural riparian forests in the area of the Ergis River[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 46-51.

  Influence of flood on the natural riparian forests in the area of the Ergis River

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return