Advanced search
  DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, ZHOU Wen-rui, TANG Chang_yuan, ZHAO Shuang_ju, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Production of Populus alba×P. glandulosa with a coleopterous insect resistant gene and analysis of insect resistance[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 102-105.
  Citation: DOU Jun_xia, LIU Xin-yu, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHANG Yi_ping, ZHOU Wen-rui, TANG Chang_yuan, ZHAO Shuang_ju, SONG Qing_hai, ZHANG De-rong, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Production of Populus alba×P. glandulosa with a coleopterous insect resistant gene and analysis of insect resistance[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 102-105.

  Production of Populus alba×P. glandulosa with a coleopterous insect resistant gene and analysis of insect resistance

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return