Advanced search
  LIU Xin-yu, DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, ZHANG Yi_ping, HU Kun, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Characteristics of radiation at different heights within the canopy of atropical seasonal rain forest in Xishuangbanna, Southwest China[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 15-21.
  Citation: LIU Xin-yu, DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LI Jian-zhang, ZHANG Yi_ping, HU Kun, TANG Chang_yuan, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, JING Yu-dong, MA Chao-de, WU Qing-li, XU Shuang-min, . Characteristics of radiation at different heights within the canopy of atropical seasonal rain forest in Xishuangbanna, Southwest China[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 15-21.

  Characteristics of radiation at different heights within the canopy of atropical seasonal rain forest in Xishuangbanna, Southwest China

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return