Advanced search
  DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LIU Xin-yu, ZHANG Yi_ping, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . A preliminary study of Changnienia amoena mycorrhizal fungi[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 112-117.
  Citation: DOU Jun_xia, SHI Jin-shu, LIU Xin-yu, ZHANG Yi_ping, LI Jian-zhang, HU Kun, ZHOU Wen-rui, ZHAO Shuang_ju, TANG Chang_yuan, JING Yu-dong, ZHANG De-rong, SONG Qing_hai, WU Qing-li, MA Chao-de, XU Shuang-min, . A preliminary study of Changnienia amoena mycorrhizal fungi[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2006, 28(2): 112-117.

  A preliminary study of Changnienia amoena mycorrhizal fungi

  • loading

  Catalog

   Turn off MathJax
   Article Contents

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return