Advanced search

  column
  Spatial distribution of physicochemical properties and metal concentration in mangrove sediments from Gaoqiao in Zhanjiang, Guangdong of Southern China.
  ZHU Yao-jun, GUO Ju-lan, WU Gao-jie, LIN Guang-xuan, WU Xiao-dong
  2014, 36(2): 1-9.
  Abstract PDF
  Modeling effects of crown characteristics on stem taper of dahurian larch using mixed model.
  JIANG Li-chun, JIANG Yu-hang.
  2014, 36(2): 10-14.
  Abstract PDF
  Patterns, magnitude and controlling factors of hydraulic redistribution by Populus euphratica roots.
  YU Teng-fei, FENG Qi, SI Jian-hua, ZHANG Xiao-you
  2014, 36(2): 22-29.
  Abstract PDF
  Effects of soil chemical properties on trunk decay of Korean pine standing trees in Xiao Xing'an Mountains,northeastern China.
  SUN Tian-yong, WANG Li-hai, XU Hua-dong, BAO Zhen-yu
  2014, 36(2): 30-37.
  Abstract PDF
  Composition and content of soil organic carbon in Pinus massoniana pure forest in the Three Gorges Reservoir Area of central China.
  HUANG Xiao-hui, FENG Da-lan, ZHU Heng-xing, GENG Yang-hui, CHEN Dao-jing
  2014, 36(2): 38-43.
  Abstract PDF
  Effects of different returning farmland to forestlands on accumulation of soil organic carbon and nitrogen in typical karst area of southwestern China
  TANG Fu-kai, ZHOU Jin-xing, CUI Ming, LIU Yu-guo, LEI Rong-gang
  2014, 36(2): 44-50.
  Abstract PDF
  Role of calcium ion in mediating the triterpenoid synthesis induced by SA in suspension cells of Betula platyphylla.
  WANG Yan, YIN Jing, MA Hong-si, ZHAN Ya-guang, SU Xin, LIANG Tian, ZHANG Meng-yan.
  2014, 36(2): 51-58.
  Abstract PDF
  Bioinformatics analysis of expansin gene family in poplar genome.
  LI Hao-yang, SHI Yang, DING Ya-na, XU Ji-chen.
  2014, 36(2): 59-67.
  Abstract PDF
  Cytological study of gibberellin regulated xylem development.
  LI Zhe-xin, NIU Shi-hui, GAO Qiong, LI Wei.
  2014, 36(2): 68-73.
  Abstract PDF
  Family selection of birch tetraploid half-sibling based on seed vigor and seedling growth traits.
  LIU Yu, XU Huan-wen, JIANG Jing, LIU Gui-feng.
  2014, 36(2): 74-80.
  Abstract PDF
  Plus tree selection of Cornus walteri.
  LI Shan-wen, WU De-jun, LIANG Dong, WANG Kai-fang, WANG Cui-xiang, REN Fei
  2014, 36(2): 81-86.
  Abstract PDF
  Comparison of growth traits and photosynthetic physiology in Pinus tabuliformis from eight provenances of China.
  GAO Qiong, WANG Wei-you, LIANG Dong, LI Yue.
  2014, 36(2): 87-93.
  Abstract PDF
  Antioxidant activity of ethanol extract from Picea koraiensis cone.
  DENG Xin-rui, WANG Zhen-yu, LIU Ran, LIU Jing-hua, OUYANG Le
  2014, 36(2): 94-101.
  Abstract PDF
  Effects of giant panda herbivory on the clonal population regeneration of Fargesia robusta in Anzihe Nature Reserve, Sichuan Province of southwestern China.
  JIN Qi, WANG Qiang, FU Qiang, ZHANG Zhi-yong, HAN Jian-wei, LI Ying-yue
  2014, 36(2): 102-107.
  Abstract PDF
  Hydrological effects of forest litter and soil of three kinds of forest stands in Yanchi District,Ningxia of northwestern China.
  DENG Ji-feng, DING Guo-dong, WU Bin, ZHANG Yu-qing, ZHAO Yuan-yuan, GAO Guang-#br# lei, WANG Xin-xing
  2014, 36(2): 108-114.
  Abstract PDF
  Study on invasion of Huangyinghua (Solidago sp. )
  ZHOU Yun-long, GUO Li-rong.
  2014, 36(2): 115-118.
  Abstract PDF
  Wood board texture classification based on genetic fusion of wavelet and curvelet features.
  ZHANG Yi-zhuo, MA Lin, XU Lei1, YU Hui-ling
  2014, 36(2): 119-124.
  Abstract PDF
  Performance comparison of HDPE plywood with UF resin plywood
  FANG Lu, CHANG Liang, GUO Wen-jing, REN Yi-ping, WANG Zheng.
  2014, 36(2): 125-128.
  Abstract PDF
  Influence of fiber-glass on mechanical properties of composite laminates.
  ZHAO Jun-shi, XU Zheng-dong, WANG Jin-lin, ZHANG Shuang-bao
  2014, 36(2): 129-132.
  Abstract PDF
  Effects of furfurylation on the#br# physical,mechanical and mold proof performance of bamboo.
  LI Wan-ju, WANG Hao, AN Xiao-jing, WANG Han-kun, YU Yan.
  2014, 36(2): 133-138.
  Abstract PDF
  Preparation and degradation of cellulose-polylactide grafted copolymer
  HE Jing, DAI Lin, LI Dan, SHEN Yue.
  2014, 36(2): 139-144.
  Abstract PDF
  Analysis of occupational hazards in gardeners爷cutting#br# irrigation posture.
  LI Bo, LI Shu-sen, YANG Hong-ze, LI Bin.
  2014, 36(2): 145-148.
  Abstract PDF
  Structural characteristics of community biomass in Robinia pseudoacacia plantations under different site conditions at Webei loess region, northwestern China.
  CHENG Ji-min, CHENG Jie, GAO Yang
  2014, 36(2): 15-21.
  Abstract PDF