Advanced search

  column
  Genetic relationship between parents and hybrid progenies of Populus alba L.×Ulmus pumila L. using AFLP marker
  , , , SONG Yan, , , , , , , TANG Jinnian, , , YAN Jun-hua, , , , , WANG Lan-zhen, , , WANG Hang-jun, , GAO Jin_hui, , , SONG Zi-juan, , , , , , , FANG Lu-ming, , , , , , , JI Jin-jun, , , LIU Yo, , , , ZHENG Ling_feng, LI Shu-jun, , , , , , XU Xianying, ZHU Lin-hong, , , , , YUAN Hai-jian, , , ZHOU Guo-yi, YU Li-fei, , , , , , , , , , , WANG Dong_mei, , , , , ZHAO Liang, , ZHANG Shi-ying, , LIU Li-mei, , , , , , SUN Ge, JIN Hongxi, , , , , CHEN Pei-jin, , , , , , , , LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, , , WANG Duo_dong, , , , ZHANG Dun ming, , , , , SONG Zhan-qian, WANG Chun-lin, , , , , ,
  2007, 29(2): 7-12.
  Abstract PDF
  Interfacial compatibility and toughening modification of wood fiber_polypropylene composites
  , YAN Jun-hua, , , , , , WANG Hang-jun, , , , , , , , , , , , , , , , SONG Zi-juan, TANG Jinnian, WANG Lan-zhen, GAO Jin_hui, SONG Yan, , , , , , , FANG Lu-ming, , , , JI Jin-jun, , XU Xianying, , LIU Yo, , , , , , ZHENG Ling_feng, , , , LI Shu-jun, , , , , , , WANG Dong_mei, YUAN Hai-jian, , YU Li-fei, , , , , , , , ZHU Lin-hong, , , ZHOU Guo-yi, , , , , , , , , , , , , , ZHAO Liang, CHEN Pei-jin, SUN Ge, JIN Hongxi, , , ZHANG Shi-ying, , , , , , , , , LIU Li-mei, , WANG Duo_dong, , , ZHANG Dun ming, LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, , , , , , , , , , WANG Chun-lin, SONG Zhan-qian, , , ,
  2007, 29(2): 133-137.
  Abstract PDF
  Establishment on the loss evaluation index system of Hyphantria cunea Drury’s invading China
  , YAN Jun-hua, WANG Lan-zhen, , TANG Jinnian, , , , , , , SONG Zi-juan, , , GAO Jin_hui, , WANG Hang-jun, , , , , , , SONG Yan, , , , , , , , , XU Xianying, , , , , , LI Shu-jun, , ZHENG Ling_feng, JI Jin-jun, , , , , , , , FANG Lu-ming, , , LIU Yo, , , ZHU Lin-hong, , , , , , , , , , , , , WANG Dong_mei, , , , , , ZHOU Guo-yi, , , YU Li-fei, , YUAN Hai-jian, , , ZHAO Liang, , , , , , , , , , , , LIU Li-mei, JIN Hongxi, , , CHEN Pei-jin, ZHANG Shi-ying, SUN Ge, , , , LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, , , WANG Duo_dong, ZHANG Dun ming, , , , , , , WANG Chun-lin, , , , , SONG Zhan-qian, , ,
  2007, 29(2): 156-160.
  Abstract PDF
  Studies on the wood fiber-rock wool-composites
  SONG Zi-juan, , WANG Hang-jun, YAN Jun-hua, , GAO Jin_hui, , , , , TANG Jinnian, , , SONG Yan, , , , , , , , , , , WANG Lan-zhen, , , , , , JI Jin-jun, , , , , , , ZHENG Ling_feng, , , , , , , , , XU Xianying, , , , FANG Lu-ming, LIU Yo, LI Shu-jun, , , , , WANG Dong_mei, , , , , , , ZHU Lin-hong, , , , , , , YUAN Hai-jian, , , , YU Li-fei, ZHOU Guo-yi, , , , , ZHAO Liang, , , , SUN Ge, , , , CHEN Pei-jin, , , , , , JIN Hongxi, , ZHANG Shi-ying, , LIU Li-mei, , , , WANG Duo_dong, LIU Zhi-ming, , , , , TANG Xu-li, , , , , , ZHANG Dun ming, WANG Chun-lin, , , SONG Zhan-qian, , , , ,
  2007, 29(2): 161-164.
  Abstract PDF
  Synthesis and insecticidal activity of sucrose octanoate.
  , , WANG Hang-jun, , , YAN Jun-hua, , , TANG Jinnian, , , , , , SONG Zi-juan, , , , , , , , , WANG Lan-zhen, , GAO Jin_hui, SONG Yan, , , , XU Xianying, , , , , FANG Lu-ming, , , , , , , , , , , , LI Shu-jun, , , , , JI Jin-jun, ZHENG Ling_feng, LIU Yo, , , , , YUAN Hai-jian, , ZHU Lin-hong, , , , YU Li-fei, ZHOU Guo-yi, , , , , WANG Dong_mei, , , , , , , , , , , ZHAO Liang, CHEN Pei-jin, , , , LIU Li-mei, JIN Hongxi, SUN Ge, , , , , , ZHANG Shi-ying, , , , , , , , ZHANG Dun ming, , , WANG Duo_dong, TANG Xu-li, , , LIU Zhi-ming, , , , , , SONG Zhan-qian, , , WANG Chun-lin, , , , ,
  2007, 29(2): 116-121.
  Abstract PDF
  Application of wavelet packet analysis and BP ANN in diagnosing the hole defects in Acer mono wood using ultrasonic quantitative testing
  , , WANG Hang-jun, , , , , SONG Yan, , , , , , , YAN Jun-hua, , SONG Zi-juan, , , , , , , GAO Jin_hui, , , WANG Lan-zhen, TANG Jinnian, LI Shu-jun, , , JI Jin-jun, , , , ZHENG Ling_feng, , , LIU Yo, , , , , , , FANG Lu-ming, , , , , , , , , XU Xianying, , , , , , , ZHU Lin-hong, , , , , , , , , YUAN Hai-jian, , YU Li-fei, , ZHOU Guo-yi, , WANG Dong_mei, , , , , , JIN Hongxi, , , , , , , , , , CHEN Pei-jin, , ZHANG Shi-ying, ZHAO Liang, LIU Li-mei, , , SUN Ge, , , , , , , , , WANG Duo_dong, , , LIU Zhi-ming, , , ZHANG Dun ming, TANG Xu-li, WANG Chun-lin, , , , SONG Zhan-qian, , , ,
  2007, 29(2): 128-132.
  Abstract PDF
  Shape characteristics of the natural aeolian sand ripples and their relations with the physical characteristics of surface sand
  WANG Hang-jun, , , , , , , , TANG Jinnian, YAN Jun-hua, , , , , , , , , , , , , , SONG Zi-juan, WANG Lan-zhen, GAO Jin_hui, SONG Yan, , , XU Xianying, LI Shu-jun, , , , , ZHENG Ling_feng, , , JI Jin-jun, , , , , , , , , FANG Lu-ming, , , , , , LIU Yo, , , , YUAN Hai-jian, , , , , , , YU Li-fei, WANG Dong_mei, ZHOU Guo-yi, , , , ZHU Lin-hong, , , , , , , , , , , , , , , ZHANG Shi-ying, , CHEN Pei-jin, SUN Ge, , , , LIU Li-mei, , , , , ZHAO Liang, JIN Hongxi, , , , , , ZHANG Dun ming, , TANG Xu-li, , , LIU Zhi-ming, , , , , WANG Duo_dong, , WANG Chun-lin, , SONG Zhan-qian, , , , , ,
  2007, 29(2): 111-115.
  Abstract PDF
  Effects of soilforming rocks and sprout ages on the bark quality of Pteroceltis tatarinowii
  , , , GAO Jin_hui, , , , , WANG Hang-jun, , , , , WANG Lan-zhen, TANG Jinnian, SONG Zi-juan, , , , , , , , , YAN Jun-hua, , , SONG Yan, , , JI Jin-jun, , , , , , , , FANG Lu-ming, , , , , , , ZHENG Ling_feng, , , , , LI Shu-jun, , LIU Yo, XU Xianying, , , , YUAN Hai-jian, , ZHOU Guo-yi, , ZHU Lin-hong, , , , , , , , , , , , , YU Li-fei, , , , WANG Dong_mei, , JIN Hongxi, LIU Li-mei, , , , , , , , , CHEN Pei-jin, , , , SUN Ge, , ZHAO Liang, , ZHANG Shi-ying, , , , , , TANG Xu-li, , WANG Duo_dong, , LIU Zhi-ming, , , , , , , ZHANG Dun ming, , , SONG Zhan-qian, , WANG Chun-lin, , , ,
  2007, 29(2): 122-127.
  Abstract PDF
  Effects of water stress on Tsuga longibracteata seedlings under varied light intensity
  , , WANG Hang-jun, SONG Yan, , , , , , WANG Lan-zhen, , TANG Jinnian, , , YAN Jun-hua, , , , SONG Zi-juan, , GAO Jin_hui, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ZHENG Ling_feng, , , LIU Yo, , , XU Xianying, , , LI Shu-jun, , JI Jin-jun, FANG Lu-ming, , , , , , , , , , , , , , , ZHOU Guo-yi, YU Li-fei, , , ZHU Lin-hong, , , , , , YUAN Hai-jian, WANG Dong_mei, , CHEN Pei-jin, , , ZHANG Shi-ying, ZHAO Liang, JIN Hongxi, , , , , , , , , LIU Li-mei, , , , , , , SUN Ge, , , , , , ZHANG Dun ming, , LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, , , WANG Duo_dong, , WANG Chun-lin, , , , SONG Zhan-qian, , , ,
  2007, 29(2): 76-81.
  Abstract PDF
  Molecular detection and drought tolerance of SacBtransgenic Populus alba×P. glandulosa
  , , , , , , , , , TANG Jinnian, WANG Lan-zhen, , , , YAN Jun-hua, SONG Zi-juan, , , , WANG Hang-jun, , GAO Jin_hui, , , SONG Yan, , , , , , FANG Lu-ming, , , , , , , , , , , , LI Shu-jun, ZHENG Ling_feng, , , LIU Yo, , , JI Jin-jun, , , XU Xianying, , , , , ZHOU Guo-yi, , , , , , YUAN Hai-jian, , , WANG Dong_mei, , , YU Li-fei, , , , , , , , ZHU Lin-hong, , , , , , , ZHAO Liang, , , , LIU Li-mei, , , , , , ZHANG Shi-ying, , , , SUN Ge, JIN Hongxi, , CHEN Pei-jin, , LIU Zhi-ming, , , , , WANG Duo_dong, , TANG Xu-li, , ZHANG Dun ming, , , , , , SONG Zhan-qian, , , WANG Chun-lin, , ,
  2007, 29(2): 1-6.
  Abstract PDF
  Airborne dust detainment by different plant leaves: Taking Beijing as an example
  TANG Jinnian, , , , , GAO Jin_hui, , SONG Yan, , , , , YAN Jun-hua, WANG Hang-jun, , , , , , , , WANG Lan-zhen, , SONG Zi-juan, , , , , , , , , , , , , , , LIU Yo, , , XU Xianying, , ZHENG Ling_feng, , , , , , JI Jin-jun, FANG Lu-ming, , , , LI Shu-jun, , , , , YU Li-fei, , , , ZHOU Guo-yi, , ZHU Lin-hong, , , YUAN Hai-jian, , , , , , , , , , , WANG Dong_mei, , , , ZHAO Liang, , , SUN Ge, , , , ZHANG Shi-ying, CHEN Pei-jin, , , , , LIU Li-mei, , , , JIN Hongxi, , , , , , , WANG Duo_dong, , , LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, , ZHANG Dun ming, , , , SONG Zhan-qian, , , WANG Chun-lin, , , ,
  2007, 29(2): 94-99.
  Abstract PDF
  Effects of plant growth regulator Shifengle on transpiring water_consumption of Rhus chinensis and Rhus typhi
  , , , TANG Jinnian, , , YAN Jun-hua, , , , , , SONG Zi-juan, , , , , , , , WANG Lan-zhen, GAO Jin_hui, , , WANG Hang-jun, , SONG Yan, , , , , XU Xianying, , , , , JI Jin-jun, , , FANG Lu-ming, , , , , , , , , , , LIU Yo, LI Shu-jun, , , ZHENG Ling_feng, YUAN Hai-jian, , , , , , YU Li-fei, , , , WANG Dong_mei, , , , , , ZHU Lin-hong, , , ZHOU Guo-yi, , , , , , , , ZHANG Shi-ying, ZHAO Liang, JIN Hongxi, , , , SUN Ge, , , , CHEN Pei-jin, , , , , , , , , , LIU Li-mei, , , WANG Duo_dong, LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, , , , , , , , ZHANG Dun ming, , , WANG Chun-lin, , SONG Zhan-qian, , , ,
  2007, 29(2): 82-87.
  Abstract PDF
  Application of 3-PG model in Eucalyptus urophylla plantations of southern China
  SONG Zi-juan, , , , , , , , , WANG Lan-zhen, , , , GAO Jin_hui, , , , WANG Hang-jun, TANG Jinnian, , , SONG Yan, YAN Jun-hua, , , , , , , ZHENG Ling_feng, , , LI Shu-jun, , , , XU Xianying, , , , , JI Jin-jun, , , LIU Yo, , , FANG Lu-ming, , , , , , , , , , , , ZHU Lin-hong, YUAN Hai-jian, , , , , , ZHOU Guo-yi, , , , , , , , WANG Dong_mei, , , , YU Li-fei, , ZHANG Shi-ying, , CHEN Pei-jin, , , , , , ZHAO Liang, , JIN Hongxi, , , , , , , , , , SUN Ge, , LIU Li-mei, , ZHANG Dun ming, , , , TANG Xu-li, WANG Duo_dong, , LIU Zhi-ming, , , , , , , WANG Chun-lin, , SONG Zhan-qian, , , ,
  2007, 29(2): 100-104.
  Abstract PDF
  Intelligent data input software of forest resources on PDA
  , , , , YAN Jun-hua, , TANG Jinnian, , SONG Yan, , WANG Lan-zhen, , , , , , , , WANG Hang-jun, SONG Zi-juan, , , , , , , , GAO Jin_hui, , , , LI Shu-jun, , , ZHENG Ling_feng, LIU Yo, , , FANG Lu-ming, , , , , , , XU Xianying, , JI Jin-jun, , , , , , , , , , , , , , , ZHU Lin-hong, , , YU Li-fei, ZHOU Guo-yi, , , , , , , , , , , WANG Dong_mei, YUAN Hai-jian, , , ZHAO Liang, LIU Li-mei, , , , , , , JIN Hongxi, , , , SUN Ge, , , , ZHANG Shi-ying, , , CHEN Pei-jin, , , , , , TANG Xu-li, , ZHANG Dun ming, , , LIU Zhi-ming, , , , WANG Duo_dong, , SONG Zhan-qian, , WANG Chun-lin, , , , ,
  2007, 29(2): 105-110.
  Abstract PDF
  Landscape diversity of urban greenland system in Beijing.
  , WANG Hang-jun, , , , , , WANG Lan-zhen, , , YAN Jun-hua, , , SONG Yan, , SONG Zi-juan, GAO Jin_hui, , , , , , , , , , TANG Jinnian, , , , XU Xianying, , ZHENG Ling_feng, , JI Jin-jun, , LIU Yo, , , , , , , , , , LI Shu-jun, , , FANG Lu-ming, , , , , , , , , , , , , YU Li-fei, , , , , , YUAN Hai-jian, WANG Dong_mei, , , , , ZHOU Guo-yi, , , , ZHU Lin-hong, , , , , , , ZHAO Liang, , , CHEN Pei-jin, LIU Li-mei, , , , , , , , , ZHANG Shi-ying, , , SUN Ge, JIN Hongxi, , , , WANG Duo_dong, , , , ZHANG Dun ming, , TANG Xu-li, LIU Zhi-ming, , , WANG Chun-lin, , , , , SONG Zhan-qian, , ,
  2007, 29(2): 88-93.
  Abstract PDF
  Biomass and soil carbon dynamics in Cryptomeria fortunei plantations
  , , , , , , , , , GAO Jin_hui, WANG Hang-jun, SONG Yan, , , WANG Lan-zhen, , , YAN Jun-hua, , , , , , , TANG Jinnian, , SONG Zi-juan, , , , , , ZHENG Ling_feng, FANG Lu-ming, , LIU Yo, , , , XU Xianying, , LI Shu-jun, , , , , , , , JI Jin-jun, , , , , , , , ZHOU Guo-yi, , , , , , , WANG Dong_mei, YU Li-fei, , , , , , , , , ZHU Lin-hong, , , YUAN Hai-jian, , , , , , , , , , , , SUN Ge, ZHAO Liang, , , LIU Li-mei, , , , , , JIN Hongxi, ZHANG Shi-ying, , CHEN Pei-jin, , , , LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, , , , , , ZHANG Dun ming, WANG Duo_dong, , WANG Chun-lin, , , , SONG Zhan-qian, , , ,
  2007, 29(2): 55-59.
  Abstract PDF
  Characteristics of Asian-African summer monsoon pre and post-global warming in mid 1980s
  , , , SONG Yan, , , , WANG Hang-jun, , , , TANG Jinnian, , , , , , , , SONG Zi-juan, , WANG Lan-zhen, , GAO Jin_hui, YAN Jun-hua, , , , , , , , , , , ZHENG Ling_feng, , , , , FANG Lu-ming, XU Xianying, , , , , , , , , LI Shu-jun, LIU Yo, , , JI Jin-jun, , , YUAN Hai-jian, , , , ZHOU Guo-yi, , , YU Li-fei, , , , , , , , , , WANG Dong_mei, , , , , ZHU Lin-hong, , , , , CHEN Pei-jin, SUN Ge, , , , JIN Hongxi, , , , , , , ZHANG Shi-ying, , , , , ZHAO Liang, LIU Li-mei, ZHANG Dun ming, LIU Zhi-ming, , , , , , TANG Xu-li, , , WANG Duo_dong, , , , WANG Chun-lin, SONG Zhan-qian, , , , , ,
  2007, 29(2): 24-33.
  Abstract PDF
  Characteristics of root growth in fast_growing and high_yield poplar plantations under subsurface drip irrigation
  , , , , WANG Hang-jun, , SONG Zi-juan, , , , , SONG Yan, , GAO Jin_hui, TANG Jinnian, , , , WANG Lan-zhen, , YAN Jun-hua, , , , , , , , XU Xianying, , , , , , , , , , , JI Jin-jun, , , FANG Lu-ming, , , , LI Shu-jun, , , , , , LIU Yo, ZHENG Ling_feng, , , , , ZHU Lin-hong, , , , , , , ZHOU Guo-yi, , WANG Dong_mei, , YUAN Hai-jian, , , , , , YU Li-fei, , , , , CHEN Pei-jin, , , , LIU Li-mei, , , , , , ZHANG Shi-ying, ZHAO Liang, , , , , , JIN Hongxi, , SUN Ge, , , , , , , TANG Xu-li, , , , , LIU Zhi-ming, , , ZHANG Dun ming, WANG Duo_dong, , , , , WANG Chun-lin, SONG Zhan-qian, , ,
  2007, 29(2): 34-40.
  Abstract PDF
  Effects of thinning intensity on the development of undergrowth in Pinus tabulaeformis plantations
  GAO Jin_hui, , , , , , , , , , , , WANG Hang-jun, SONG Yan, , YAN Jun-hua, WANG Lan-zhen, , , , , , , SONG Zi-juan, , , TANG Jinnian, , , , , , , , LIU Yo, , , , , , , , , , , ZHENG Ling_feng, FANG Lu-ming, LI Shu-jun, , XU Xianying, JI Jin-jun, , , , , , , , , , YU Li-fei, , , , ZHU Lin-hong, , YUAN Hai-jian, , WANG Dong_mei, , , , ZHOU Guo-yi, , , , , , , , , , , , , , SUN Ge, ZHAO Liang, , , , , , , , ZHANG Shi-ying, JIN Hongxi, , , CHEN Pei-jin, , , LIU Li-mei, , ZHANG Dun ming, , , TANG Xu-li, LIU Zhi-ming, WANG Duo_dong, , , , , , , , , SONG Zhan-qian, , WANG Chun-lin, , , ,
  2007, 29(2): 70-75.
  Abstract PDF
  Carbon storage dynamics under the forest restoration in Guangdong Province, China
  , , , SONG Yan, , , , , , , YAN Jun-hua, , WANG Lan-zhen, , , , , , , , WANG Hang-jun, , SONG Zi-juan, TANG Jinnian, , , , GAO Jin_hui, , , , , JI Jin-jun, , , , , , , , , , , XU Xianying, , LI Shu-jun, FANG Lu-ming, , LIU Yo, , , , , ZHENG Ling_feng, , ZHU Lin-hong, YUAN Hai-jian, , , , , , , , , , , , , , YU Li-fei, , , , ZHOU Guo-yi, , WANG Dong_mei, , , , ZHANG Shi-ying, LIU Li-mei, , , , , , , , , , , CHEN Pei-jin, ZHAO Liang, JIN Hongxi, , , , , , , , SUN Ge, , , ZHANG Dun ming, , , , , WANG Duo_dong, TANG Xu-li, LIU Zhi-ming, , , , WANG Chun-lin, , SONG Zhan-qian, , , , , ,
  2007, 29(2): 60-65.
  Abstract PDF
  Characteristics of soil seed banks of sand dune succession process in Horqin Sandy Land
  , , , , , WANG Lan-zhen, , , , , SONG Zi-juan, , WANG Hang-jun, , , , SONG Yan, GAO Jin_hui, , , , TANG Jinnian, YAN Jun-hua, , , , , , JI Jin-jun, , ZHENG Ling_feng, , , , LIU Yo, , XU Xianying, , , , , , , , , , , , , LI Shu-jun, , FANG Lu-ming, , , , , ZHOU Guo-yi, , YUAN Hai-jian, , , , , ZHU Lin-hong, , , , , , YU Li-fei, , WANG Dong_mei, , , , , , , , , , LIU Li-mei, , , , , ZHANG Shi-ying, , , , , , ZHAO Liang, , CHEN Pei-jin, , , , , , JIN Hongxi, , SUN Ge, , , , WANG Duo_dong, , , , , , TANG Xu-li, ZHANG Dun ming, , LIU Zhi-ming, WANG Chun-lin, , SONG Zhan-qian, , , , , ,
  2007, 29(2): 66-69.
  Abstract PDF
  GIS based construction of ecological simulation system of degraded karst forests in the process of natural restoration
  , SONG Yan, , , , , , WANG Lan-zhen, , , , SONG Zi-juan, WANG Hang-jun, , GAO Jin_hui, , , , , , , TANG Jinnian, , , , , , YAN Jun-hua, , ZHENG Ling_feng, , , JI Jin-jun, LI Shu-jun, , , , , , , , , , , XU Xianying, LIU Yo, FANG Lu-ming, , , , , , , , , , ZHOU Guo-yi, , , , , , , YUAN Hai-jian, , , ZHU Lin-hong, , , , , , WANG Dong_mei, , , , , YU Li-fei, , , , , , JIN Hongxi, LIU Li-mei, , ZHAO Liang, CHEN Pei-jin, , , , , , , , , , , , SUN Ge, , , ZHANG Shi-ying, , LIU Zhi-ming, , , , , , , , TANG Xu-li, WANG Duo_dong, ZHANG Dun ming, , , , WANG Chun-lin, , SONG Zhan-qian, , , ,
  2007, 29(2): 152-155.
  Abstract PDF
  Characteristics of salt crust layers in the forests irrigated with saline water in mobile desert
  , WANG Lan-zhen, , , , , , , , , SONG Yan, , TANG Jinnian, GAO Jin_hui, , , , , , , , , , , WANG Hang-jun, YAN Jun-hua, , SONG Zi-juan, , , , JI Jin-jun, XU Xianying, , , , , , , , ZHENG Ling_feng, LIU Yo, , , , , , , , , LI Shu-jun, FANG Lu-ming, , , , , YUAN Hai-jian, , , , , , , , , , , , , , , ZHOU Guo-yi, , , , YU Li-fei, WANG Dong_mei, ZHU Lin-hong, , , , , , , JIN Hongxi, , , ZHAO Liang, , CHEN Pei-jin, , , SUN Ge, , ZHANG Shi-ying, , , , , LIU Li-mei, , , , WANG Duo_dong, , , , , , , TANG Xu-li, , ZHANG Dun ming, , , LIU Zhi-ming, , , WANG Chun-lin, SONG Zhan-qian, , , , ,
  2007, 29(2): 41-49.
  Abstract PDF
  Cryopreservation of calli by vitrification and plant regeneration of Rhodiola sachalinensis
  WANG Hang-jun, WANG Lan-zhen, , , , , , , , , , , TANG Jinnian, SONG Zi-juan, GAO Jin_hui, , , , , , YAN Jun-hua, , , SONG Yan, , , , , , , , XU Xianying, , , , LIU Yo, , LI Shu-jun, , , ZHENG Ling_feng, , , , , , , , , FANG Lu-ming, JI Jin-jun, , , , , , , , , , , ZHOU Guo-yi, , , , , , , YUAN Hai-jian, , YU Li-fei, , , , ZHU Lin-hong, WANG Dong_mei, , , , , , , , , ZHANG Shi-ying, , , LIU Li-mei, , , CHEN Pei-jin, , , SUN Ge, , , , , , , ZHAO Liang, JIN Hongxi, , LIU Zhi-ming, TANG Xu-li, , , , WANG Duo_dong, , , , , , , ZHANG Dun ming, , , , , SONG Zhan-qian, WANG Chun-lin, , ,
  2007, 29(2): 147-151.
  Abstract PDF
  Selection of primers and establishment of SSRPCR reaction system on Pinus tabulaeformis Carr.
  , WANG Lan-zhen, , , , WANG Hang-jun, , , , , , , GAO Jin_hui, SONG Yan, , , , , , , YAN Jun-hua, , TANG Jinnian, , , , , SONG Zi-juan, XU Xianying, , , JI Jin-jun, , , , , , , LIU Yo, , FANG Lu-ming, , , , , LI Shu-jun, , , , , ZHENG Ling_feng, , , , , , , , , , WANG Dong_mei, , , , , , , ZHU Lin-hong, YU Li-fei, , , , , , ZHOU Guo-yi, YUAN Hai-jian, , , , , , , LIU Li-mei, , , , , , , ZHAO Liang, , , , , , ZHANG Shi-ying, , , , CHEN Pei-jin, , SUN Ge, JIN Hongxi, LIU Zhi-ming, , TANG Xu-li, ZHANG Dun ming, , , WANG Duo_dong, , , , , , , , , , SONG Zhan-qian, WANG Chun-lin, , , ,
  2007, 29(2): 13-17.
  Abstract PDF
  Characteristics of soil fertility under pure Pinus tabulaeformis forests and shrubs in Badaling Mountain Area of Beijing
  , , , TANG Jinnian, , , , , , WANG Lan-zhen, , , , SONG Yan, , , , , , SONG Zi-juan, YAN Jun-hua, WANG Hang-jun, GAO Jin_hui, , , , , , , , , , , JI Jin-jun, , LIU Yo, , , , XU Xianying, FANG Lu-ming, , , , , , , , , , , , , LI Shu-jun, ZHENG Ling_feng, , ZHU Lin-hong, , , , , , , , , , , WANG Dong_mei, , , , , , , YU Li-fei, , , ZHOU Guo-yi, YUAN Hai-jian, , ZHANG Shi-ying, , , LIU Li-mei, , , , , , , CHEN Pei-jin, , , , , , SUN Ge, , , , , JIN Hongxi, ZHAO Liang, ZHANG Dun ming, , LIU Zhi-ming, , TANG Xu-li, , WANG Duo_dong, , , , , , , , WANG Chun-lin, SONG Zhan-qian, , , , , ,
  2007, 29(2): 50-54.
  Abstract PDF
  Temporal and spatial distribution of photosynthetically active radiation flux of coniferous and broadleaved mixed forests at the Dinghushan Mountain, low subtropical China
  GAO Jin_hui, , , , , , SONG Zi-juan, , , , WANG Lan-zhen, TANG Jinnian, YAN Jun-hua, , , , , , WANG Hang-jun, SONG Yan, , , , , , , , , , , , , LIU Yo, , , LI Shu-jun, , , , , , ZHENG Ling_feng, , , , , , , , JI Jin-jun, , FANG Lu-ming, XU Xianying, , , WANG Dong_mei, , , , , ZHOU Guo-yi, , , , , , , ZHU Lin-hong, , , , , , , , , YUAN Hai-jian, YU Li-fei, , , JIN Hongxi, , , , , , , CHEN Pei-jin, , , ZHANG Shi-ying, , , LIU Li-mei, , , ZHAO Liang, , SUN Ge, , , , , , , , LIU Zhi-ming, , ZHANG Dun ming, TANG Xu-li, , , WANG Duo_dong, , , , , SONG Zhan-qian, , , , WANG Chun-lin, , ,
  2007, 29(2): 18-23.
  Abstract PDF
  Advance in germplasm resources and cultural techniques of Scutellaria baicalensis Georgi
  , , , , , SONG Zi-juan, WANG Lan-zhen, GAO Jin_hui, , , , , , WANG Hang-jun, , , , , , , , , TANG Jinnian, YAN Jun-hua, SONG Yan, , , , , LIU Yo, , , JI Jin-jun, , ZHENG Ling_feng, , FANG Lu-ming, , , , , XU Xianying, , , , , , , , , , , LI Shu-jun, , , , , ZHOU Guo-yi, WANG Dong_mei, , , , YU Li-fei, YUAN Hai-jian, , , , , , , , , , , , , , , , ZHU Lin-hong, , , LIU Li-mei, , , , , , , SUN Ge, , ZHAO Liang, , , , JIN Hongxi, , ZHANG Shi-ying, , CHEN Pei-jin, , , , , , LIU Zhi-ming, , , , , , ZHANG Dun ming, WANG Duo_dong, , TANG Xu-li, , , , , WANG Chun-lin, , SONG Zhan-qian, , ,
  2007, 29(2): 138-146.
  Abstract PDF