Advanced search

  column
  Changes and compositions of total factor productivity of papermaking and paper product industry in China. 
  YIN Zhong-hua, SONG Wei-ming.
  2009, 31(2): 140-145.
  Abstract PDF
  Effects of microwave treatment on residue growth stress and microstructure of Eucalyptus urophylla
  ZHOU Yong-dong, FU Feng, LI Xian-jun, JIANG Xiao-mei, CHEN Zhi-lin
  2009, 31(2): 146-150.
  Abstract PDF
  Circulating ultrasonic extraction of oleoresin from Zanthoxylum bungeanum.
  LIU Li-juan, CHEN Min, DU Jian.
  2009, 31(2): 133-139.
  Abstract PDF
  Inducement and development of somatic embryos in Paeonia rockii `Shu Sheng Peng Mo’.
  ZHOU Xiu-mei, , CHENG Fang-yun, ZHONG Yuan, QI Li-wang
  2009, 31(2): 151-154.
  Abstract PDF
  Influence of urea addition on phenol urea formaldehyde resin.
  DU Guan-ben, LEI Hong, ZHAO Wei-gang, FANG Qun, ZHAO Chao-chao
  2009, 31(2): 122-127.
  Abstract PDF
  Phosphate adsorption from sewage sludge filtrate by ZnAl hydrotacitelike compounds. 
  SUN De-zhi, , HUANG Xin-rui, CHENG Xiang, CHEN Ai-yan
  2009, 31(2): 128-132.
  Abstract PDF
  Effects of pretreatment conditions on the induced discoloration of silver chain.
  GAO Jian-min, ZHAO Min, MU Jun, YI Xin-shuang.
  2009, 31(2): 114-118.
  Abstract PDF
  Treatment of bamboo flour by reactive oxygen species free radicals: Effects on panel properties.
  JIN Chun-de, WANG Jin, MAO Sheng-feng, YE Jie-wang, DU Chun-gui, SUN Fang-li, DUAN Xin-fang
  2009, 31(2): 119-121.
  Abstract PDF
  Adventitous shoot regeneration from internode transverse thin cell layers of cut spray chrysanthemum.
  HAN Ke-ting, WANG Juan, DAI Si-lan
  2009, 31(2): 102-107.
  Abstract PDF
  Dynamic mechanosorptive characteristics of larch timber during conventional drying process.
  ZHAN Jian-feng, GU Ji-you, CAI Ying-chun.
  2009, 31(2): 108-113.
  Abstract PDF
  Shadow rectification of remote sensing images in information extraction for urban green space
  PU Zhi, , LIU Ping, YANG Liao, BAI Jie
  2009, 31(2): 80-85.
  Abstract PDF
  Improving rooting ability and growth rate of Populus alba by introduction of rolB/pttGA20ox double genes.
  LI Wei, LI Hui, CHEN Xiao-yang
  2009, 31(2): 92-101.
  Abstract PDF
  Measuring heights of standing trees based on digital photogrammetry.
  LI Ming-ze, FAN Wen-yi, ZHANG Yuan-yuan.
  2009, 31(2): 74-79.
  Abstract PDF
  Production and molecular identification of hybrids between Populus pseudosimonii Kitag. and P. euphratica Oliv.
  CHEN Hong-wei, , KANG Xiang-yang, ZHANG Zheng-hai, WANG Jun1, CAI Xiao
  2009, 31(2): 86-91.
  Abstract PDF
  Combined effects of highN and lowlight on photosynthesis and energy transduction of successional tree species under moderate hightemperature.
  SUN Gu-chou, ZHAO Ping, ZENG Xiao-ping, CAI Xi-an.
  2009, 31(2): 58-68.
  Abstract PDF
  Photosynthetic properties and chlorophyll florescence parameters of dwarf Chinese fir.
  HUANG Hua-hong, CHEN Fen-xue, TONG Zai-kang, ZHU Yu-qiu.
  2009, 31(2): 69-73.
  Abstract PDF
  Vegetation restoration model in a watershed of a coal mining area in the water and wind erosion crossing zone of the Loess Plateau.
  WANG Li, , ZHANG Qing-feng, WEI San-ping, WANG Quan-jiu
  2009, 31(2): 36-43.
  Abstract PDF
  Vertical distribution of flammable fuels in major conifer forests of Beijing area.
  WANG Xiao-li, NIU Shu-kui, MA Qin-yan, LIU Yan-hong, KAN Zhen-guo
  2009, 31(2): 31-35.
  Abstract PDF
  Roots of different dominant tree species in zonal vegetation in southern subtropical China.
  HAO Yan-ru, PENG Shao-lin
  2009, 31(2): 25-30.
  Abstract PDF
  Prioritizing wetland vegetation protection in the Haba Lake Nature Reserve of Ningxia, northwestern China.
  LI Rui, ZHANG Ke-bin, LIU Yun-fang, BIAN Zhen, LIU Xiao-dan, LU Duan-zheng, YOU Wan-xue
  2009, 31(2): 44-49.
  Abstract PDF
  Changes in the mean maximum and minimum temperatures in Changbai Mountain, northeastern China in the past 50 years.
  WANG Ji-jun, , PEI Tie-fan, WANG An-zhi, GUAN De-xin, JIN Chang-jie
  2009, 31(2): 50-57.
  Abstract PDF
  Seed bank in the logging gaps of broadleavedKorean pine mixed forests in Changbai Mountain, northeastern China.
  SONG Xin-zhang, ZHANG Hui-ling, XIAO Wen-fa, GUO Zhong-ling, HUANG Zhi-lin, LEI Jing-pin
  2009, 31(2): 17-24.
  Abstract PDF
  Seed quality and forest regeneration of a 60year Quercus liaotungensis forest in the Ziwuling region,northwestern China.
  CHENG Ji-min, ZHAO Ling-ping, CHENG Jie
  2009, 31(2): 10-16.
  Abstract PDF
  Soil polarization under pure stands of planted forests in the semiarid, windblown sand region of northern Shaanxi Province, northwestern China
  LIU Zeng-wen, DUAN Er-jun, LIU Zhuo-majie, FENG Shun-yu.
  2009, 31(2): 1-9.
  Abstract PDF