Advanced search

  column
  Callus particles and cell suspension cultures of Rhodiola crenulata
  WANG Cai-yun, DING You-fang, WENG Hui, SHI Ling-ling, YAN Lin-lin, LIU Yu-jun.
  2011, 33(6): 186-190.
  Abstract PDF
  Nitrogen and phosphorus removal effects of different hydrophyte combinations under simulated eutrophic conditions.
  TIAN Ru-nan, ZHU Min, SUN Xin-xin, LIU Man, CHENG Cheng
  2011, 33(6): 191-195.
  Abstract PDF
  Comparative analysis of polar phase metabolite in wood forming tissue of normal wood and reaction wood in Pinus koraiensis.
  SHI Jiang-tao, LI Jian
  2011, 33(6): 196-200.
  Abstract PDF
  Overexpression of Populus euphratica peuMIR156j gene enhancing salt tolerance in Arabidopsis thaliana
  DUAN Zhong-xin, QIN Yu-rong, XIA Xin-li, YIN Wei-lun
  2011, 33(6): 1-7.
  Abstract PDF
  Rapid light-response curves of PSⅡ chlorophyll fluorescence parameters in the leaves of Salix babylonica, Salix ‘J172’ and Salix leucopithecia to Cd2+ stress
  QIAN Yong-qiang, ZHOU Xiao-xing, HAN Lei, SUN Zhen-yuan, JU Guan-sheng
  2011, 33(6): 8-14.
  Abstract PDF
  Responses of photosystem Ⅱ in leaves of mulberry to NaCl and Na2CO3 stress.
  ZHANG Hui-hui, ZHANG Xiu-li, ZHU Wen-xu, XU Nan, LI Xin, YUE Bing-bing, WANG Liang-zai, SUN Guang-yu
  2011, 33(6): 15-20.
  Abstract PDF
  Effects of NaCl stress on activity and expression of plasma membrane H+-ATPase in Broussonetia papyrifera
  ZHANG Min, HUANG Li-bin, JI Yong-hua, FANG Yan-ming
  2011, 33(6): 21-26.
  Abstract PDF
  Color change and chlorophyll fluorescence kinetics characteristics of Buxus microphylla leaves during the period of overwintering and regreening.
  PENG Jin-gen, LIU Yan, GUO Ling, GAO Rong-fu
  2011, 33(6): 27-34.
  Abstract PDF
  Transformation of photosystemⅡ function during greening in golden leaves of Ligustrum vicaryi
  ZHONG Chuan-fei, ZHANG Yun-tao, YAO Hong-jun, WU Xiao-ying, WANG Gui-xia, DONG Jing, GAO Rong-fu
  2011, 33(6): 35-39.
  Abstract PDF
  Effects of salt stress and salt leaching on the physiological characteristics of Chaenomeles speciosa
  LI Jing, LIU Qun-lu, TANG Dong-qin, ZHANG Ting-ting
  2011, 33(6): 40-46.
  Abstract PDF
  Comparative study on photosynthesis and water physiology of polymorphic leaves of Populus euphratica
  BAI Xue, ZHANG Shu-jing, ZHENG Cai-xia, HAO Jian-qing, LI Wen-hai, YANG Yang
  2011, 33(6): 47-52.
  Abstract PDF
  Effects of different fertilizer supplies on reflectance spectrum in leaves of Phyllostachys pubescens
  GAO Pei-jun, DONG Da-chuan, HE Ren-hua, GAO Rong-fu, ZHANG Ru-min, FANG Wei
  2011, 33(6): 53-57.
  Abstract PDF
  Effects of exponential fertilization on seedling growth and photosynthesis of Aquilarias spp
  WANG Ran, HE Qian, DING Xiao-gang, LI Ji-yue, ZHANG Fang-qiu, ZHU Bao-zhu, SU Yan
  2011, 33(6): 58-64.
  Abstract PDF
  Effects of NO on seed germination and seedling growth of Haloxylon ammodendron under osmosis stress
  XU Yan, YU Xue-jun, GAO Yan, GAO Pei-jun, ZHANG Ru-min
  2011, 33(6): 65-69.
  Abstract PDF
  Response of chlorophyll fluorescence of Pinus tabulaeformis Carr. needles in growing seasons to temperature changes.
  CHEN Xi, CHEN Bin-li, ZHOU Chen, ZHENG Cai-xia
  2011, 33(6): 70-74.
  Abstract PDF
  Photosynthetic characteristics of Cryptomeria fortunei and Cupressus funebris in different site types
  HE Qian, SU Yan, LI Ji-yue, CHEN Bo, LI Zhi-hua, ZHANG Zhong-you, LIU Yu-xian
  2011, 33(6): 75-79.
  Abstract PDF
  Factors affecting transformation of Zanthoxylum piperitum DC. var. inerme Makino via Agrobacterium tumefaciens.
  ZENG Xiao-fang, ZHAO De-gang
  2011, 33(6): 80-85.
  Abstract PDF
  Exploring the original causes of cherry cultivar Manaohong originated from Nayong County, Guizhou Province using ISSR markers.
  SONG Chang-me i, WEN Xiao-peng
  2011, 33(6): 94-97.
  Abstract PDF
  FISH-AFLP analysis of walnut advanced trees in Tibet, southwestern China.
  MA Qing-guo, WANG Hua, PAN Gang, PEI Dong
  2011, 33(6): 86-89.
  Abstract PDF
  Ipt gene promoting shoot regeneration in genetic transformation of Eucommia ulmoides Oliv
  LI Yan, ZHAO De-gang
  2011, 33(6): 90-93.
  Abstract PDF
  Extracting methods of total RNA in cotyledon of walnut.
  DONG Ning-guang, GAO Ying, PEI Dong
  2011, 33(6): 98-101.
  Abstract PDF
  Effects of planting time on endogenous hormones and oxidase in tetraploid Robinia pseudoacacia softwood cuttings.
  WANG Xiao-ling, ZHAO Zhong, QUAN Jin-e
  2011, 33(6): 102-106.
  Abstract PDF
  Effects of donor tree ages and plant growth regulators on the softwood cutting propagation of Hippophae rhamnoides
  YANG Li-xue, WANG Hai-nan, FAN Jing
  2011, 33(6): 107-111.
  Abstract PDF
  Study on pollination activity of pistillate and staminate flowers in walnut excellent varieties
  LIU Hao, GAO Ying, DONG Ning-guang, XU Hu-zhi, PEI dong
  2011, 33(6): 119-123.
  Abstract PDF
  Seasonal variation of leaf anatomical structure of Euonymus japonicus ‘Cu Zhi’
  MA Ni, SUN Zhen-yuan, LIU Qing-hua, HAN Lei, JU Guan-sheng, QIAN Yong-qiang, LIU Jun-xiang
  2011, 33(6): 112-118.
  Abstract PDF
  Comparison of drought strategies of three co-existing woody plants by their hydraulic structures
  JIN Xin, XU Jie, BAI Kun-dong, FENG Jin-xia, ZHANG Jin-song, WAN Xian-chong
  2011, 33(6): 135-141.
  Abstract PDF
  Dormancy and germination characteristics of Lindera communis seed.
  LANG Si-rui, GAO Yi-chao, ZHAO Hang, WANG Xiao-feng, LIU Xue-ping
  2011, 33(6): 124-129.
  Abstract PDF
  Seed treatments to overcome dormancy of Tilia amurensis.
  YANG Li-xue, WANG Hai-nan, FAN Jing, NA Shou-hai
  2011, 33(6): 130-134.
  Abstract PDF
  Water consumption characteristics of poplar under varied afforestation density in western Jilin Province, northeastern China.
  YANG Ai-guo, ZHANG Jian-qiu, BI Qing-ling, ZHANG Yu-ling, WANG Feng-lin, FAN Peng-hui
  2011, 33(6): 142-145.
  Abstract PDF
  Comprehensive linkage among chlorophyll fluorescence, carbon assimilation and stomatal movement of three dendrobia.
  REN Jian-wu, WANG Xing-zhi, YANG Li-na, GAO Rong-fu
  2011, 33(6): 166-172.
  Abstract PDF
  Allometric relationship between diameter at breast height and height of Quercus variabilis plantations in Beijing.
  FAN Yan-wen, WANG Xiang-ping, ZENG Ling-bing, WU Xian
  2011, 33(6): 146-150.
  Abstract PDF
  Polyamine content and effects of spermine and spermidine on lipid peroxidation induced by salt stress in Malus hupehensis Rehd.
  LI Qiang, YANG Hong-qiang, SHEN Wei
  2011, 33(6): 173-176.
  Abstract PDF
  Characteristics of acoustic emission wave parameter of xylem cavitation in Pinus tabulaeformis
  XI Ru-chun, DENG Xiao-mei, MA Lü-yi
  2011, 33(6): 151-156.
  Abstract PDF
  Effects of 5′ UTR intron of AmCBL1 gene in a xerophyte Ammopiptanthus mongolicus.
  PANG Tao, GUO Li-li, XIA Xin-li, YIN Wei-lun
  2011, 33(6): 157-165.
  Abstract PDF
  ISSR analysis of Parthenocissus spp. and cultivars.
  ZHANG Xiao-juan, SUN Zhen-yuan
  2011, 33(6): 177-180.
  Abstract PDF
  HPLC fingerprint of Perilla frutescens leaves from different habitats.
  DING You-fang, YAN Lin-lin, WANG Cai-yun, Neo C. Mokgolodi, SHI Ling-ling, LIU Yu-jun.
  2011, 33(6): 181-185.
  Abstract PDF