Advanced search

  column
  The latest applications of optical image texture in forestry
  CHEN Ling, HAO Wen-qian, GAO De-liang
  2015, 37(3): 1-12. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140304
  Abstract PDF
  Extracting individual tree crown by combining spectral and texture features from aerial images
  ZHANG Ning, FENG Yue-wen, ZHANG Xiao-li, FAN Jiang-chuan
  2015, 37(3): 13-19. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140309
  Abstract PDF
  Applying high-resolution satellite images to estimate tree diversity of mixed broadleaf-Korean pine forest
  XIE Wei-jia, HUANG Kan, LI Rui-ping, SUN Hao, HU Jing-jing, HUANG Hua-guo
  2015, 37(3): 20-26. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140306
  Abstract PDF
  Suitable model of detecting the position of individual treetop based on local maximum method
  LI Xiang, ZHEN Zhen, ZHAO Ying-hui
  2015, 37(3): 27-33. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140313
  Abstract PDF
  Quantitative evaluation on the impact of the Sloping Land Conversion Program on landscape pattern of land use in Karst area
  ZHANG Ting, SHI Hao, XU Yan-nan, XUE Jian-hui, CHU Jun, GENG Qing-hong
  2015, 37(3): 34-43. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140312
  Abstract PDF
  The management toward an uneven-aged mixed forest in a row-thinned Cryptomeria plantation
  CHIU Chih-ming, SU Sheng-hsin, CHUNG Chih-hsin, TANG Sheng-lin, LIN Chien-yu
  2015, 37(3): 44-54. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140317
  Abstract PDF
  Rehabilitation of deteriorated plantations
  LIN Shu-tzong, LIN Hong-zhong, WU Zhi-bin, LAI Ching-yang, WANG Hsin-lin
  2015, 37(3): 55-60. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140342
  Abstract PDF
  Tree competition indexes based on weighted Voronoi diagram
  LI Ji-ping, FANG Xiao-na, FENG Yao, SUN Hua, CAO Xiao-yu, ZHAO Chun-yan, LI Jian-jun
  2015, 37(3): 61-68. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140310
  Abstract PDF
  Applications of structural equation model in the management of Larix principis-rupprechtii plantations
  WANG Dong-zhi, ZHANG Zhi-dong, MU Hong-xiang, LI Yong-ning, HUANG Xuan-rui
  2015, 37(3): 69-75. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140326
  Abstract PDF
  Crown-shape model of a Pinus koraiensis plantation in northeastern China
  GAO Hui-lin, LI Feng-ri, DONG Li-hu
  2015, 37(3): 76-83. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140324
  Abstract PDF
  Growth ring characteristics, growth pattern and age structure of warm temperate broadleaf forest in central Taiwan
  CHAN Ming-hsun, HO Kuen-yih, SYU Jhen-chi, CHEN Shen-yoi
  2015, 37(3): 84-93. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140345
  Abstract PDF
  Bayesian parameter estimation of dominant height growth model for Changbai larch (Larix olgensis Henry) plantations
  YAO Dan-dan, LEI Xiang-dong, ZHANG Ze-lu
  2015, 37(3): 94-100. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140221
  Abstract PDF
  Building mixed effect models of stand biomass for Simao pine (Pinus kesiya var. langbianensis) natural forest
  OU Guang-long, XU Hui, WANG Jun-feng, XIAO Yi-fa, CHEN Ke-yi, ZHENG Hai-mei
  2015, 37(3): 101-110. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140316
  Abstract PDF
  Determination and climatic response of growth release/inhibition of diecious species
  TAO Fa-qiang, GAO Lu-shuang, WANG Xiao-ming
  2015, 37(3): 111-117. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140307
  Abstract PDF
  Windproof efficiency with new biodegradable PLA sand barrier and traditional straw sand barrier
  DANG Xiao-hong, GAO Yong, YU Yi, LI Qian, WANG Shan, WU Hao, WANG Hong-xia, ZHAO Peng-yu
  2015, 37(3): 118-125. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140245
  Abstract PDF
  Effects of pruning on growth dynamic and veneer quality of Eucalyptus urophylla×E. grandis
  REN Shi-qi, CHEN Jian-bo, DENG Zi-yu, GUO Dong-qiang, LIU Yuan, HUANG Ming-jun, MENG Jiang-long, XIAO Wen-fa, XIANG Dong-yun
  2015, 37(3): 126-132. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140228
  Abstract PDF
  Light induction on flowering characteristics of cut chrysanthemum ‘Reagan’
  HONG Yan, CHEN Zhi-lin, DAI Si-lan
  2015, 37(3): 133-138. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140223
  Abstract PDF
  Selecting optimal F1 segregation population for genetic linkage mapping in tree peony
  CAI Chang-fu, LIU Gai-xiu, CHENG Fang-yun, WU Jing, ZHONG Yuan, LI Min
  2015, 37(3): 139-147. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20140134
  Abstract PDF
  Isolation, purification technique and antioxidant capacities of polysaccharides from bamboo leaves
  PAN Yue, LEI Mei-ling, Lü Zhao-lin, REN Mei-ling, WANG Xiao-yu, WANG Yuan-yuan, ZHANG Bo-lin
  2015, 37(3): 148-152. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20130530
  Abstract PDF