Advanced search

  column
  Over-expression of PeRIN4 enhanced salinity tolerance through up-regulation of PM H+-ATPase in Arabidopsis thaliana
  ZHANG Yi-nan, WANG Yang, ZHANG Hui-long, YAO Jun, DENG Jia-yin, ZHAO Rui, SHEN Xin, CHEN Shao-liang
  2017, 39(11): 1-8. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170124
  Abstract FullText HTML PDF
  Grain size characteristics of core sedimentation from the Gaoqiao mangrove area in Zhanjiang, Guangdong Province of southern China
  ZHU Yao-jun, ZHAO Feng, GUO Ju-lan, WU Gao-jie, LIN Guang-xuan
  2017, 39(11): 9-17. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170168
  Abstract FullText HTML PDF
  Oxalic and citric acids enhancing adaptation of Changbai Larix olgensis to soil Pb stress
  SONG Jin-feng, LI Jin-bo, CAO Kai, SANG Ying, CUI CUI Xiao-yang
  2017, 39(11): 18-27. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170146
  Abstract FullText HTML PDF
  BWB-assisted plus tree selection and deployment design for bulked progenies of the first-cycle Chinese pine seed orchard
  YUAN Hu-wei, WANG Xiao-fei, DU Qing-ping, NIU Shi-hui, LI Yue, LI Wei
  2017, 39(11): 28-34. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160330
  Abstract FullText HTML PDF
  Evapotranspiration simulated by Penman-Monteith and Shuttleworth-Wallace models over a mixed plantation in the southern foot of the Taihang Mountain, northern China
  MU Yan-mei, LI Jun, TONG Xiao-juan, ZHANG Jin-song, MENG Ping, REN Bo
  2017, 39(11): 35-44. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170060
  Abstract FullText HTML PDF
  First-order branch number simulation for Larix olgensis plantation through Poisson regression mixed effect model
  WANG Man-lin, DONG Li-hu, LI Feng-ri
  2017, 39(11): 45-55. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170204
  Abstract FullText HTML PDF
  Susceptibility zoning of different types of mountain torrent disasters in the Yangtze River Basin of sourthern China
  ZHOU Jian-qin, PANG Zhan-long, CAI Qiang-guo, YU Xin-xiao, ZHANG Ke-bin, SUN Li-ying
  2017, 39(11): 56-64. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170169
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of soil and water conservation and water purification by vegetative filter strips
  MAO Chao-ying, WANG Yun-qi, MA Rui, XIA Yan, WANG Jie, XIANG Liang-jie, ZHANG Shou-hong
  2017, 39(11): 65-74. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170163
  Abstract FullText HTML PDF
  Insecticidal activity analysis of three plant secondary metabolites on Lymantria dispar
  WANG Ya-jun, ZOU Chuan-shan, WANG Ruo-xi, LIN Lian-nan, ZHANG Guo-cai
  2017, 39(11): 75-81. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170214
  Abstract FullText HTML PDF
  Design methods of sponge greenway in urban shallow mountainous area in northern China: taking the greenway of Luquan District in Shijiazhuang as an example
  SHI Yi, LI Yun-yuan, GE Xiao-yu, LIN Chen-song
  2017, 39(11): 82-91. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170289
  Abstract FullText HTML PDF
  Resource investigation of roof greening native plant of Chongqing main city and its landscape application analysis
  LI Yun-yuan, ZHANG Gui-yuan
  2017, 39(11): 92-97. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170281
  Abstract FullText HTML PDF
  Static analysis of finite element model of wood flooring lock based on 3D scanning
  JIA Na, LIU Man-man, HUA Jun, MAO Lei, BAI Xue
  2017, 39(11): 98-105. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170223
  Abstract FullText HTML PDF
  Experimental study on the effects of holes on bending strain distribution of wood beams
  WEN Yu-xin, ZHAO Jian, ZHAO Dong
  2017, 39(11): 106-113. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170221
  Abstract FullText HTML PDF
  Review on carbon isotope composition (δ13C) and its relationship with water use efficiency at leaf level
  SHEN Fang-fang, FAN Hou-bao, WU Jian-ping, LIU Wen-fei, LEI Xue-ming, LEI Xue-chen
  2017, 39(11): 114-124. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20170142
  Abstract FullText HTML PDF