Advanced search

  column
  Thinking and practices for strategy on a new round genetic improvement of Populus tomentosa.
  KANG Xiang-yang.
  2016, 38(7): 1-8. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160148
  Abstract PDF
  Cloning and enzymatic analysis of medium-chain acyl coenzyme A synthetase in Populus trichocarpa.
  CAO Shan, JIANG Lu-yao, LI Li-hong, YAO Xiao-yun, ZHANG Qiang, HAN Jing-yi, WANG Ying, LI Hui, LU Hai.
  2016, 38(7): 9-15. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160121
  Abstract PDF
  Cloning and activity analysis of BpGT14 gene promoter in Betula platyphylla.
  LI Lei-lei, SUN Feng-kun, LI Tian-yu, KOU Ping, ZHAN Ya-guang, ZENG Fan-suo.
  2016, 38(7): 16-24. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160027
  Abstract PDF
  Impact of clade 14 R2R3-MYB genes on hypersensitive response of the poplar infected with Melampsora larici-populina.
  NIU Chun-yang, WANG Feng, LI Dan-lei, CHEN Qiao-li, ZHANG Rui-zhi.
  2016, 38(7): 25-32. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150499
  Abstract PDF
  Effect of eATP on vesicular trafficking in Populus euphratica cells.
  SUN Yuan-ling, DENG Shu-rong, DENG Jia-yin, ZHANG Hui-long, YAO Jun, ZHAO Rui, CHEN Shao-liang.
  2016, 38(7): 33-39. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160071
  Abstract PDF
  Water use strategy of Quercus variabilis in Beijing mountainous area.
  LIU Zi-qiang, YU Xin-xiao, LOU Yuan-hai, JIA Jian-bo, JIA Guo-dong, LU Wei-wei.
  2016, 38(7): 40-47. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150514
  Abstract PDF
  Effects of forest fire on soil nutrients of Ass. Pinus pumila-Larix gmelinii forest in Great Xing’an Mountains.
  GU Hui-yan, JIN Yu-song, ZHANG Yun-hui, CHEN Xiang-wei
  2016, 38(7): 48-54. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150510
  Abstract PDF
  The influence of succession stages and climate on soil organic carbon density of broad-leaved Korean pine forest.
  GUO Xin, WU Peng, HAN Wei, LI Qiao-yan, YANG Lei, AN Hai-long, WANG Xiang-ping.
  2016, 38(7): 55-63. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160060
  Abstract PDF
  Distribution of wintering waterbirds and assessment of their habitat in Dongting Lake, China.
  GUAN Lei, JING Lei, LEI Jia-lin, LEI Guang-chun.
  2016, 38(7): 64-70. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150279
  Abstract PDF
  Distribution of wildlife along tourism routes in Beijing Songshan National Nature Reserve.
  SHEN Jie-ying, CUI Guo-fa, LIU Run-ze, QU Hong, HUANG San-xiang, WU Ji-gui, FAN Ya-qian
  2016, 38(7): 71-80. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150247
  Abstract PDF
  Habitat suitability evaluation for Rhinopithecus roxellanae based on GF-1 satellite.
  MA Yan, GUO Ying, DENG Guang, ZHANG Xu, YU Xin-wen.
  2016, 38(7): 81-90. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150115
  Abstract PDF
  Structure and properties characterization of the flame retardant wood wallpaper.
  LI Wei-yi, ZHANG Qiu-hui, ZHAO Guang-jie.
  2016, 38(7): 91-97. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150453
  Abstract PDF
  Alkaline sulfite and low-pressure steam coupled pretreatment on Neosinocalamus affinis and its enzymatic hydrolysis.
  QIN Shu-bai-chuan, LIU Yan-tao, BU Ling-xi, ZHAO Peng-xiang, JIANG Jian-xin
  2016, 38(7): 98-104. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150456
  Abstract PDF
  Obstacle-surmounting ability of harvester based on working boom.
  HAN Dong-tao, LIU Jin-hao.
  2016, 38(7): 105-111. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150367
  Abstract PDF
  User-oriented visual psychological sorting method for wood plate.
  LI Chao, SU Yao-wen, TU Wen-jun, ZHANG Yi-zhuo.
  2016, 38(7): 112-119. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20150315
  Abstract PDF