Advanced search

  column
  2022, 44(10)
  Abstract FullText HTML PDF
  Review on the evaluation of global forest carbon sink function
  Fu Yujie, Tian Di, Hou Zhengyang, Wang Minggang, Zhang Naili
  2022, 44(10): 1-10. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220242
  Abstract FullText HTML PDF
  Soil organic carbon stabilization and formation: mechanism and model
  Zhou Zhenghu, Liu Lin, Hou Lei
  2022, 44(10): 11-22. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220183
  Abstract FullText HTML PDF
  Responses of tree aboveground carbon storage and carbon increment to logging intensity in a broadleaved Korean pine forest
  Geng Yan, Zhao Xiuhai, An Lizhe
  2022, 44(10): 23-32. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220403
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of logging intensity on restoration of carbon density in broadleaved Korean pine forest ecosystem
  Fan Chunnan, Liu Qiang, Zheng Jinping, Guo Zhongling, Zhang Wentao, Liu Yinglong, Xie Zunjun, Ren Zengjun
  2022, 44(10): 33-42. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220190
  Abstract FullText HTML PDF
  Study on carbon sequestration rates of typical tree species in temperate forest
  Yuan Zuoqiang, Wang Xing, Mao Zikun, Lin Fei, Ye Ji, Fang Shuai, Wang Xugao, Hao Zhanqing
  2022, 44(10): 43-51. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220256
  Abstract FullText HTML PDF
  Comparative study on tree, shrub and herb composition and carbon sink function between coniferous and broadleaved forests in Northeast China
  Wang Wenjie, Wang Kai, Wang Yuanyuan, Wen Hui, Yu Jinghua, Wang Qinggui, Han Shijie
  2022, 44(10): 52-67. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220202
  Abstract FullText HTML PDF
  Relationship between functional diversity of broadleaved Korean pine forest and forest carbon sink function
  Hao Minhui, Dai Ying, Yue Qingmin, Fan Chunyu, Zhang Chunyu
  2022, 44(10): 68-76. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220237
  Abstract FullText HTML PDF
  Utilizing LiDAR technology to estimate forest aboveground biomass in Qianjiangyuan National Park, Jiangxi Province of eastern China
  Mi Xiangcheng, Yu Jianping, Wang Ningning, Jia Wen, Ren Haibao, Chen Lei, Pang Yong, Ma Keping
  2022, 44(10): 77-84. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220383
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of mycorrhizal types and shade tolerance of tree species on carbon storage of standing dead branches
  Bu Wensheng, Ma Yaohua, Liu Hongbing, Zhang Cancan, Li Yuxin, Zeng Shiqi, Yang Shiyun
  2022, 44(10): 85-92. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220350
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of nitrogen addition on the key carbon sequestration process in a tropical montane rainforest in Hainan Province of southern China: a case study of photosynthesis of dominant trees Cryptocarya chinensis and Gironniera subaequalis
  Tian Di, Lin Quanhong, Zhao Changti, Zhu Ruide, Ma Suhui, Yu Qingshui, Ji Chengjun, Shen Haihua
  2022, 44(10): 93-101. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220401
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of throughfall reduction on soil organic carbon concentration and chemical compositions in the Castanopsis hystrix plantation
  Wang Hui, Wang Jian, Yang Yujing, Chen Lin, Liu Shirong
  2022, 44(10): 102-111. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220191
  Abstract FullText HTML PDF
  Evolutionary characteristics of soil quality and organic carbon stability with forest stand age for Pinus tabuliformis forests in the Taiyue Mountain of Shanxi Province, northern China
  Zhou Zhiyong, Xu Mengyao, Wang Yongqiang, Gao Yu, Jia Kuangdi
  2022, 44(10): 112-119. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220320
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimal rotation period of carbon sequestration wood multifunctional management in Chinese fir plantation
  Zang Hao, Huang Jincheng, Liu Hongsheng, Ouyang Xunzhi, Jiang Jun, Ning Jinkui
  2022, 44(10): 120-128. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220399
  Abstract FullText HTML PDF
  Coupling and long-term change characteristics analysis of forest carbon sequestration and forestry economic development in China
  Zhang Ying, Meng Na, Jiang Yifei
  2022, 44(10): 129-141. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220257
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial layout optimization of country parks in the second green belt of Beijing municipality area based on the coordinated improvement of carbon sequestration and recreational services
  Ge Yunyu, Li Xiong
  2022, 44(10): 142-154. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20220203
  Abstract FullText HTML PDF