Advanced search

  column
  Changes in forest resource carbon storage in China between 1949 and 2018
  Zhang Yuxing, Wang Xuejun, Pu Ying, Zhang Jianbo
  2021, 43(5): 1-14. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200237
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of different treatments on decomposition of Larix principis-rupprechtii tending residue
  Wang Xiangzhen, Liu Yanqing, Zhou Yunhong, Wang Lidong, Si Ruixue, Lu Jingxing, Jia Zhongkui
  2021, 43(5): 15-23. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200345
  Abstract FullText HTML PDF
  Stand spatial structure optimization combined with habitat suitability of great spotted woodpecker
  Sheng Qi, Dong Lingbo, Liu Zhaogang
  2021, 43(5): 24-32. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200141
  Abstract FullText HTML PDF
  Prediction of suitable distribution area of the endangered plant Acer catalpifolium under the background of climate change in China
  Huang Ruizhi, Yu Tao, Zhao Hui, Zhang Shengkai, Jing Yang, Li Junqing
  2021, 43(5): 33-43. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200254
  Abstract FullText HTML PDF
  Construction of forest fire prediction model based on Bayesian model averaging method: taking Dali Prefecture, Yunnan Province of southwestern China as an example
  Bai Haifeng, Liu Xiaodong, Niu Shukui, He Yadong
  2021, 43(5): 44-52. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200173
  Abstract FullText HTML PDF
  Coupling relationship between vegetation and soil in the early stage of ecological restoration after earthquake: a case study of Weizhou Town in Wenchuan County and Hanwang Town in Mianzhu City of Sichuan Province, southwestern China
  Yu Hang, Gao Ruoyun, Yang Liusheng, Li Songyang, Liu Ying, Lin Yongming, Wang Daojie, Li Jian
  2021, 43(5): 53-63. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200289
  Abstract FullText HTML PDF
  Identification of aspartic acid protease PtoAED3-interacting proteins through GST pull-down assays in Populus tomentosa
  Zhao Jie, Wang Bing, Luo Mei, Mo Lijie, Li Hui, Liu Di, Lu Hai
  2021, 43(5): 64-74. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200365
  Abstract FullText HTML PDF
  Analysis of inherited tendency of fruit characteristics in F1 group of reciprocal crossing between ‘Yanshanzaofeng’ and ‘Yanjing’ in Castanea mollissima
  Liu Ningwei, Wang Lu, Zhang Zhiyong, Zhang Shuhang, Zhang Qing, Wang Guangpeng, Qin Ling, Cao Qingqin
  2021, 43(5): 75-85. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200312
  Abstract FullText HTML PDF
  Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on metabolism and chemical defense of Populus alba × P. berolinensis leaves
  Wu Shuai, Jiang Dun, Ma Qinghui, Tan Mingtao, Zhao Jiaqi, Liu Xiaoxia, Meng Zhaojun, Yan Shanchun
  2021, 43(5): 86-92. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200172
  Abstract FullText HTML PDF
  Feasibility analysis on species origin traceability by hydrogen stable isotope: sample case of Dendroctonus valens (Coleoptera: Scolytidae)
  Qin Zeshi, Shi Juan, Hao Yanping, Cui Xiaopeng, Li Biying
  2021, 43(5): 93-98. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20190437
  Abstract FullText HTML PDF
  Spatial and temporal statistical characteristics of air density and its influence on basic wind pressure: a case study of Shandong Province, eastern China
  Wu Chunbing, Wang Jingxue, Ji Xiaodong, Jiang Qian, He Jianjun, Liang Yushi
  2021, 43(5): 99-107. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210064
  Abstract FullText HTML PDF
  Wind tunnel simulation of complex deformation law on retaining wall under aeolian sand environment
  Yan Min, Zuo Hejun, Guo Yue, Jia Guangpu, Qiao Shuo, Xi Cheng
  2021, 43(5): 108-117. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200339
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization of chromosome pretreatment method and its application in karyotype analysis of Paeonia × lemoinei ‘High Noon’
  Li Kunyan, Du Mingjie, Zhong Yuan, Cheng Fangyun
  2021, 43(5): 118-126. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200301
  Abstract FullText HTML PDF
  Nondestructive testing of defect condition of wall wood columns in Yangxin Hall of the Palace Museum, Beijing
  Zhang Dian, Yu Yongzhu, Guan Cheng, Wang Hui, Zhang Houjiang, Xin Zhenbo
  2021, 43(5): 127-139. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210028
  Abstract FullText HTML PDF
  Analytical method of IPBC by HPLC and leachability in treated wood and bamboo
  Han Liping, Wang Qingping, Zhang Jingpeng, Jiang Mingliang, Cao Jinzhen
  2021, 43(5): 140-146. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210049
  Abstract FullText HTML PDF
  Research of electric pole saw based on ergonomics
  Zhang Ying, Kang Feng, Wang Yaxiong, Li Wenbin, Tong Siyuan, Lü Mingqing
  2021, 43(5): 147-154. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20210059
  Abstract FullText HTML PDF
  Difference analysis on pine wilt disease between Liaoning Province of northeastern China and other epidemic areas in China
  Zheng Yanan, Liu Peixuan, Shi Yong, Wu Hao, Yu Haiying, Jiang Shengwei
  2021, 43(5): 155-160. DOI: 10.12171/j.1000-1522.20200108
  Abstract FullText HTML PDF